Nájdete tu rôzne novinky z minecraftu

Základné príkazy pre Adminov

06.12.2012 19:15

 

/kick nick text - vyhodí na chvílku určeného hráča

/ban nick text  - da určitému hračovy ban

/say text  - server hovorí ....

/time day - nastavý čas na deň

/time night    - nastavý čas na noc

/gamemode 0/1 nick - zmení gamemode -surrvival - 0 , creativ - 1

/resadmin create nazov   - keď potrebujete spraviť residenciu väčšiu ako je maximálna veľkosť

/resadmin give nazov -keď má hráč maximálny počet residencií môže iba admin/op dať residenciu 

/stop                 -zastavi server

/reload          -resetne server potom hrači musia napísať /login heslo

                                                                                                               Tak tuto sú iba tie najzákladnejšie príkazy pre Adminov /OP

                                                        S pozravom Adminka

Fotografia použitá podľa Creative Commons Mizrak 

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode